Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Bob Walker fotograaf. Het is niet toegestaan om deze website of de inhoud daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bob Walker fotograaf.

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Bob Walker fotograaf.

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.